martes, 16 de octubre de 2012

IV Xornadas: Novos tempos, novos retos para as direccións dos centros públicos.


Data: Santiago de Compostela, 31 de outubro de 2012.
Lugar: CIFP Politécnico de Santiago

Programa da actividade:
9:30 - 10:00. 
Entrega de carpetas e presentación das   IV Xornadas.
10:00 – 11:30.  
-Panorama xeral da dirección dos centros públicos en Cataluña.
-Principais novidades na Lei de Educación de Cataluña (LEC)
-O futuro da dirección. Análise de intencións na LOMCE
11:30 – 12:00 
Descanso
12:00 – 14:00 
-Coloquio.
14,00
Clausura.
14,30:
Xantar

Inscrición na xornada:
Os socios das asociacións integrantes de  FEGADICEP inscribiranse a través de cada unha delas.
Os non socios poderanse inscribir por correo electrónico ao enderezo: fegadicep@gmail.com 
A data límite para inscribirse nas IV Xornadas será o xoves 25 de outubro.
Inscrición gratuíta para socios e aboando 15 € os non socios, que se deberán ingresar antes do día 25 na conta de Novagalicia banco 2091-0343-74-3040007650. 
O xustificante do ingreso enviarase no correo electrónico xunto cos datos persoais. 

Xantar:
O xantar ten un custo de 30,00€. 
Aqueles asistentes que vaian quedar a xantar deberán seguir as mesmas instruccións que para inscribirse nas Xornadas, segundo sexan socios ou non. 

Ponente:
Mestre, licenciado en Historia e Xeografía e licenciado en Ciencias da Educación, especialidade Organización e Xestión de Centros.
Experiencia:
- Profesor de EXB en Lleida e Barcelona
- Profesor de Secundaria
- Profesor asociado da Universidade de Barcelona .
- Secretario, Xefe de estudos e Director de centro. 
- Inspector de Educación e inspector xefe adxunto en Lleida
Actividades:
- Presidente daAsociación de Inspectores de Educación de Cataluña (2008-2010).
- Presidente de FEAE de Cataluña (2004-2007).
- Presidente estatal de FEAE (Fórum Europeo de Administradoras da Educación), asociado ao European Forum of Administration on Education, asociación instaurada en 23 países europeos. Dende o 2009 ata agora.
- Presidente do consello editorial da revista OGE (Organización y Gestión Educativa).
- Membro do Consello asesor das revistas GUIX e AULA
- Autor numerosos artigos en revistas especializadas.

Lugar de celebración:
CIFP Politécnico de Santiago
Avda.Rosalia de Castro 133. 
Santiago de Compostela.
A Coruña
(Na entrada a Santiago polo Sur, ao lado do Hotel Peregrino)
Teléf.: (981)522062 Fax: (981)520133
correo electrónico: cifp.politecnico.santiago@edu.xunta.es