sábado, 26 de octubre de 2013

Estatística folga xeral 24 de outubro 2013

Nº de alumnos do centro
Nº de alumnos que non asiste ás clases
Nº total plantilla profesorado
Nº total profesores que secundan a folga
Nº de persoal non docente
Nº total de persoal non docente que secunda a folga
nº centros
A Coruña
45217
30371
4206
1809
459
45
191
Lugo
8493
3756
1002
294
160
9
57
Ourense
6953
4511
741
283
109
12
42
Pontevedra
33687
25773
3139
1465
245
19
149
Total
94350
64411
9088
3851
973
85
439
Porcentaxe
Galicia

68,2%

42,3%

8,7%


Porcentaxe por provincias:
Alumnado que non asistiu a clase
Profesorado que asumíu a folga
Persoal non docente que asumíu a folga
A Coruña
67,00%
43%
9,80%
Lugo
44,20%
29,30%
5,60%
Ourense
64,80%
38,00%
11,00%
Pontevedra
76,50%
46,60%
7,70%